ابزار خودکار تست امنیتی SSL/TLS

توسعه امن‌افزار

مرکز آپا دانشگاه صنعتی امیرکبیر با داشتن سابقه طولانی در زمینه مطالعات امنیتی و نیروی متخصص آمادگی دارد به سفارش سازمان‌ها اقدام به توسعه امن‌افزار نماید.

متخصصان با تجربه

مرکز آپا دانشگاه صنعتی امیرکبیر به پشتوانه‌ی نیروی متخصص و آموزش دیده امکان ارائه‌ی راهکارها و مشاوره در زمینه امن‌سازی نرم‌افزار و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات را دارد.

مشاوره و پشتیبانی

مرکز آپا دانشگاه صنعتی امیرکبیر به پشتوانه‌ی نیروی متخصص و آموزش دیده امکان ارائه‌ی راهکارها و مشاوره در زمینه امن‌سازی نرم‌افزار و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات را دارد.

15977

اسکن‌های انجام شده

763

دامنه های آسیب پذیر شناسایی شده

تهران- میدان آرژانتین- ابتدای بلوار بیهقی- نبش خیابان شانزدهم- ساختمان شماره 1 سازمان فناوری اطلاعات ایران، مرکز ماهر
info@SSLCheck.cert.ir
۴۲۶۵۰۰۰۰ - ۰۲۱