مرکز آپا دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مرکز آپا دانشگاه صنعتی امیرکبیر با داشتن سابقه طولانی در زمینه مطالعه آسیب‌پذیری‌های پروتکل SSL/TLS و همچنین توسعه ابزار خودکار تست امنیتی این پروتکل و پیکربندی امن آن برای سازمان‌ها و نهادهای مختلف خدمات زیر را به صورت دسترسی از راه دور و بدون نیاز به مراجعه حضوری برای متقاضیان انجام می‌دهد.