نسخه تاریخ انتشار تغییرات
3.0.0 1398/08/20 انتشار نسخه‌ی «بتا» نرم افزار.
طراحی رابط کاربری جدید.
امکان دسترسی به نتایج ارزیابی از طریق API جدید
افزودن آزمون‌ها و معیارهای جدید در بررسی ارتباطات امن.
افزودن پشتیبانی شبیه‌سازی برای مرورگرهای جدید.
امکان ارزیابی ارتباطات امن بر روی پروتکل‌های FTPs، IMAPs، XMPPs و POP3s.
2.1.9 1397/02/23 افزودن امکان ارزیابی آسیب‌پذیری در مقابل حملات ROBOT.
اعمال تغییرات بر روی رابط کاربری.
2.1.8 1396/02/13 اعمال تغییرات جدید در مکانیزم امتیازدهی.
اعمال تغییرات بر روی مکانیزم مورد استفاده در ارزیابی رمزنگاری‌های DES.
2.1.7 1395/12/09 به‌سازی رابط کاربری برای انواع دستگاه‌ها.
اعمال تغییرات برای ارائه‌ی مکانیزم بهتر در ارزیابی Forward Secrecy.
2.1.6 1395/06/13 افزودن امکان دریافت گزارش با قالب مناسب چاپ.
2.1.5 1395/05/25 امکان بررسی نوع گواهی مورد استفاده (Wildcard یا Single Domain).
افزودن امکان ارزیابی روش مورد استفاده برای راستی آزمایی گواهی‌های ارتباطات امن.
افزودن صفحه‌ی «درخواست ویژگی»
2.1.4 1395/05/17 افزودن کنسول مدیریت.
2.1.3 1395/05/03 افزودن امکان دریافت و ارزیابی زنجیره‌ی اطمینان گواهی‌ها بر روی سرورهایی که زنجیره اطمینان را ارائه نمی‌کنند.
2.1.2 1395/04/30 افزودن صفحه‌ی نسخه‌ها.
افزودن لینک به صفحات و تحقیقات مربوط به هر یک از آزمون‌ها برای اطلاعات بیشتر کاربر.
2.1.1 1395/04/23 رفع مشکل در هنگام تایید قابل اطمینان بودن صادر کننده گواهی.
ارزیابی وضعیت گواهی Wildcard برای دامنه‌های بدون پیش‌وند.
2.1.0 1395/04/13 افزودن امکان بررسی IPهای متفاوت مربوط به یک دامنه.
افزودن امکان ارزیابی وضعیت ارتباطات امن برای پروتکل‌های سرویس ایمیل.
تهران- میدان آرژانتین- ابتدای بلوار بیهقی- نبش خیابان شانزدهم- ساختمان شماره 1 سازمان فناوری اطلاعات ایران، مرکز ماهر
info@SSLCheck.cert.ir
۴۲۶۵۰۰۰۰ - ۰۲۱